Hiển thị 13–24 của 64 kết quả

-67%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 166 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 173 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 148 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 300 m2

-82%
4,900,000 

Diện Tích: 160 m2

Số phòng: 10 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 170 m2

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 140 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 45 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 51 m2

-73%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 92 m2

-62%
4,900,000 

Diện Tích: 125 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 700 m2

-81%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 10 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-82%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 160 m2

-65%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 135 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 110 m2