Hiển thị 37–48 của 64 kết quả

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 117 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-59%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-82%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-59%
4,900,000 

Diện Tích: 80 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-81%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 10 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 140 m2

-67%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-73%
4,900,000 

Diện Tích: 64 m2

Số phòng: 12 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 128 m2

-69%
4,900,000 

Diện Tích: 64 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 66 m2

-73%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 3 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 110 m2

-73%
4,900,000 

Diện Tích: 72 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-76%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 140 m2

-81%
4,900,000 

Diện Tích: 72 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2