Hiển thị 49–60 của 64 kết quả

-73%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-73%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 131 m2

-81%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-65%
4,900,000 

Diện Tích: 60 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 80 m2

-18%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 122 m2

-82%
4,900,000 

Diện Tích: 150 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 170 m2

-65%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-74%
4,900,000 

Diện Tích: 80 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-74%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ CẤP 4

Bán bản vẽ tìm mẫu nhà cấp 4 tại Biên Hòa

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 0 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 112 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 129 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 140 m2