Hiển thị 13–24 của 53 kết quả

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 176 m2

Số phòng: 15 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 180 m2

-85%
4,900,000 

Diện Tích: 130 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 176 m2

-85%
4,900,000 

Diện Tích: 72 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 96 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: 125 m2

Số phòng: 3 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-84%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-80%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ 3 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ 4 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-80%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG

4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 3 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ KẾT HỢP KINH DOANH

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-88%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-90%

BẢN VẼ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

BÁN BẢN VẼ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 140 m2

-83%
4,900,000 

Diện Tích: 75 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 100 m2