Hiển thị 25–36 của 53 kết quả

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 153 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 160 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 110 m2

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-90%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-88%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 4 Tầng

Diện tích đất: 100 m2

-80%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 72 m2

Số phòng: 8 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 72 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 190 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 1 Tầng

Diện tích đất: 193 m2

-85%
4,900,000 

Diện Tích: 72 m2

Số phòng: 11 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 80 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 80 m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 80 m2