Hiển thị 37–48 của 53 kết quả

-80%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: m2

-82%
4,900,000 

Diện Tích: 96 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 112 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 210 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-78%
4,900,000 

Diện Tích: 90 m2

Số phòng: 6 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 90 m2

-77%
4,900,000 

Diện Tích: 120 m2

Số phòng: 7 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 128 m2

-46%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: Phòng

Số tầng:

Diện tích đất: m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 179.24 m2

Số phòng: 3 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 297.5 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 103 m2

Số phòng: 5 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 135 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 100 m2

Số phòng: 3 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: 120 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: 109 m2

Số phòng: 9 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: 160 m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 2 Tầng

Diện tích đất: m2

-84%
4,900,000 

Diện Tích: m2

Số phòng: 4 Phòng

Số tầng: 3 Tầng

Diện tích đất: m2